اطلاعیه

مطابق تفاهم نامه منعقده فی مابین  مجتمع آموزشی گسترش انفورماتیک و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان  دوره های  تخصصی
 

EPT,MSRT,TOEFL,GRE     برای  دانشجویان و اساتید  محترم دانشگاه آزاد  با 20% تخفیف شهریه  اجراء خواهد شد.  

14 اردیبهشت 1396 مدیر 187
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018