اطلاعیه

مطابق تفاهم نامه منعقده بین  مجتمع آموزشی گسترش انفورماتیک و دانشگاههای  دولتی و  آزاد  زنجان  دوره های  تخصصی
 

EPT,MSRT,TOEFL,GRE     برای  دانشجویان، کارکنان  و اساتید  محترم دانشگاه  درصورت ارائه معرفینامه کلی از دانشگاه  با 20% تخفیف شهریه  اجراء خواهد شد.  

14 اردیبهشت 1396 مدیر 869
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020