■ شرکت در آزمون آزمایشی تافل

داوطلبین در صورت تمایل به شرکت در آزمون آزمایشی تافل iBT می توانند مبلغ 1،100،000 ریال ( یکصد و ده هزار تومان)به حساب جاری سیبا 0107267602008 به نام مجتمع آموزشی گسترش انفورماتیک واریز نموده و رسید آن را به پذیرش مجتمع تحویل داده و در ازای آن، وچر (Voucher Number)
/fa/content/cat6/شرکت-در-آزمون-آزمایشی-تافل/
1393/10/20 12271
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023