■ ثبت نام داوطلبان آزمون اصلی تافل

ثبت نام داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون تافل اینترنتی در هر یک از مراکز آزمون ایران و خارج از کشور را دارند در این مجتمع انجام می گیرد .
ثبت نام از داوطلبان توسط موسسه حداکثر ظرف 2 ساعت همه روزه در ساعات 8 الی 20 پس از واریز وجه ثبت نام ،امکانپذیر است .
/fa/content/cat7/ثبت-نام-داوطلبان-آزمون-اصلی-تافل/
1393/10/20 17350

■ جدول زمانبندی آزمون اصلیTOEFL iBT

جدول زمانبندی آزمون اصلیTOEFL iBT
/fa/content/cat5/جدول-زمانبندی-آزمون-اصلیTOEFL-iBT/
1393/10/20 25814
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2023