تخفیف 20% برای دانشجویان دانشگاه آزاد

مطابق قرارداد منعقده با دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دوره های آموزشی گسترش انفورماتیک برای دانشجویان دانشگاه آزاد با 20% تخفیف در شهریه اجرا خواهد شد.


دپارتمان ها

جديدترين اخبار


Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018