تخفیف 20% برای دانشجویان دانشگاه

مطابق قرارداد منعقده با دانشگاههای دولتی و آزاد زنجان دوره های آموزشی گسترش انفورماتیک برای دانشجویان این دانشگاه ها با 20% تخفیف در شهریه اجرا خواهد شد.


دپارتمان ها

جديدترين اخبار


Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020