آزمون GRE

قابل توجه متقاضیان آزمون GRE : از متقاضیان آزمون GRE در مرکز آزمون زنجان برای تاریخ 22،28 دسامبر و 26 ژانویه ثبت نام بعمل می آید.


دپارتمان ها


نتایج آزمون

نتایج آزمون آزمایشی ،نتایج آزمون سطح بندی ،نتایج آزمون های شرکت کنندگان در دوره آمادگی TOEFL
جديدترين اخبار

آزمونهای بین المللی

آزمونهای بین المللی فنی و حرفه ای و مدیریتی

اطلاعات بیشتر


Powered by CMSIRAN © 2002 - 2016