آزمون GRE

قابل توجه متقاضیان آزمون GRE : از متقاضیان آزمون GRE در مرکز آزمون زنجان برای تاریخهای 29 فوریه ، 12 مارچ و 14 اپریل 2016 ثبت نام بعمل می آید.


دپارتمان ها


نتایج آزمون

نتایج آزمون آزمایشی ،نتایج آزمون سطح بندی ،نتایج آزمون های شرکت کنندگان در دوره آمادگی TOEFL
جديدترين اخبار

آزمونهای بین المللی

آزمونهای بین المللی فنی و حرفه ای و مدیریتی

اطلاعات بیشتر


Powered by CMSIRAN © 2002 - 2017