این دوره آموزشی  برای  دانش آموزان سنین 11 تا 16 سال طراحی شده و بصورت کاملاً حرفه ای  میزان تسلط  به زبان انگلیسی  آنها را ارتقاء می دهد . 25% از دوره  آموزشی  به صورت عملی و کار با نرم افزارهای شبیه سازی شده  آزمون اصلی TOEFL Junior   برگزار می گردد. 

 

نام دوره

سطح شرکت کنندگان در دوره

طول دوره

روزهای تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

1

Beginner

هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت

 

روزهای زوج یا فرد

صبح یا عصر

9 نفر

2

9 نفر

3

9 نفر

4

Elementary

هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت

روزهای زوج یا فرد

صبح یا عصر

9 نفر

5

9 نفر

6

9 نفر

7

Pre-Intermediate

هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت

روزهای زوج یا فرد

صبح یا عصر

9 نفر

8

9 نفر

9

9 نفر

10

Intermediate

هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت

روزهای زوج یا فرد

صبح یا عصر

9 نفر

11

9 نفر

12

9 نفر

13

Advanced

هر ترم 15 جلسه – هرجلسه 1.5 ساعت

روزهای زوج یا فرد

صبح یا عصر

9 نفر

14

9 نفر

15


9 نفر

15 اردیبهشت 1394 6269
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021