دوره آمادگی TOEFL

 الف – مشخصات دوره :

  • 32 جلسه آموزشی
  • 4 جلسه ( دو روز ) در هفته
این دوره ویژه داوطلبانی است که زبان انگلیسی آنها در سطح Advance بوده و تصمیم به شرکت در آزمون تافل اینترنتی ETS را دارند . این دوره  آموزشی  در سایت آزمون اصلی و بصورت تحلیل سئوالات  آزمون برگزار می گردد .ب – مواد آموزشی :
 
ارائه مهارتها به شکل آزمون iBT در  سایت اصلی  آزمون تافل                مهارتها
             16 جلسه   Listening / Speaking
             16 جلسه                            Reading / Writingتوجه : این دوره  به شکل  نیمه خصوصی  ( کلاس 7 نفره  ) برگزار می گردد  و زبان آموزان جهت شرکت در این دوره باید در آزمون تعیین سطحی که به شکل iBT برگزار می گردد ، حداقل نمره 70 از 120  را کسب نمایند .
 

 
 
 
 
دوره آمادگی PRE_TOEFL

الف – مشخصات دوره :
  • تعداد جلسات : 32  جلسه آموزشی
  • برنامه هفتگی: 4 جلسه ( دو روز ) در هفته
  • کلاس ها بصورت نیمه خصوصی  ( 7 نفره  ) برگزار می گردد .
این دوره ویژه داوطلبانی است که در آزمون تعیین سطح که به شکل iBT برگزار می گردد نمره حد نصاب را کسب نکرده اند لیکن سطح زبان انگلیسی آنها در سطح مطلوبی می باشد .ب – مواد آموزشی :
 
ارائه مهارتها به شکل آزمون iBT در لابراتوار ندریس متدولوژی مهارتها مهارتها
2 جلسه 12 جلسه Listening / Speaking
2 جلسه 12 جلسه Reading / Writing
- 4 جلسه Grammar / Vocabularyتوجه : زبان آموزان پس از اتمام دوره فوق جهت شرکت در آزمون تافل iBT می توانند در دوره ) TOEFL iBT دوره یادگیری تکنیک های تافل ) شرکت نمایند .
 

 
 
دوره آمادگی  GRE

 
الف – مشخصات دوره :

  • 14  جلسه آموزشی  برای هر یک از مهارتهای Verbal,Analytical Writing, Quantitative 

ب – مواد آموزشی :

ارائه مهارت  در سایت آزمون ندریس متدولوژی مهارتها در کلاس نام مهارت 
4  جلسه 10 جلسه Verbal
4   جلسه 10 جلسه Analytical Writing
4  جلسه 10 جلسه Quantitative
 
 
 

 

توجه :  کلاسها به دو صورت  نیمه  خصوصی  و خصوصی برگزار می گردد.

  • ظرفیت  کلاس  نیمه خصوصی  : 5  نفر

 
24 دی 1393 مدیر 9633
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025