آگهی جذب مدرس

دعوت به همکاری از مدرسین زبان انگلیسی و آلمانیاز شما دعوت می‌کنیم تا به جمع اساتید فرهیخته مرکز آزمونهای  بین المللی  TOEFL & GRE  گسترش  و همکاران‌مان در دپارتمان‌   زبانهای  خارجی   موسسه بپیوندید. بدین منظور می‌توانید رزومه و مشخصات خود را به آدرس Zanjanibt@yahoo.com    برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی حداکثر ظرف یک هفته با شما تماس گرفته شود.
 
25 آبان 1396 مدیر 5567
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025